Veilig betalen
Gratis verzending vanaf 30€

DISCLAIMER1. Inhoud van het online aanbod

yourhealthfit GmbH is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens yourhealthfit GmbH, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, welke door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover zijdens yourhealthfit GmbH geen aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. yourhealthfit GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de webpagina’s of het hele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij direct of indirect verwijzen naar externe webpagina's ('links'), die buiten de verantwoordelijkheid van yourhealthfit GmbH vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting enkel dan gegeven zijn wanneer yourhealthfit GmbH van de inhoud op de hoogte was en er technisch toe in staat zou zijn, het gebruik van illegale inhoud te verhinderen, en dit ook van haar verwacht kon worden. yourhealthfit GmbH verklaart daarom uitdrukkelijk dat de betreffende gelinkte pagina's op het tijdstip van het plaatsen van de links vrij waren van illegale inhoud. yourhealthfit GmbH heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert zij zich bij deze nadrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's, die na plaatsen van de link werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen ons eigen internetaanbod. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die door gebruik of niet-gebruik van op zulke wijze aangeboden informatie ontstaat, is enkel de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, niet degene die via links enkel naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs - en intellectuele eigendomsrechten

yourhealthfit GmbH streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, video's en teksten in acht te nemen, door haar zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, video's en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, video's en teksten in te zetten.

Alle binnen de internetpresentatie genoemde en eventueel door rechten van derden beschermde merknamen en handelsmerken vallen zonder beperking onder de bepalingen van de daarvoor geldende intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars.

Alleen op basis van het noemen ervan mag niet de conclusie worden getrokken dat merknamen niet zijn beschermd door rechten van derden!

Het copyright op gepubliceerde, door yourhealthfit GmbH zelf gemaakte objecten rust enkel bij de auteur van de pagina's. Een verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, video's en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is zonder nadrukkelijke toestemming van yourhealthfit GmbH niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient beschouwd te worden als onderdeel van de internetpresentatie, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of losse formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel overeenkomen met de geldende rechtssituatie, dan blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid hierdoor onaangetast.