Veilig betalen
Gratis verzending vanaf 30€

GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Dienstverlener in de zin van § 6 van de Duitse Teledienstenwet is:

yourhealthfit GmbH

Böttgerstraße 40

DE-92637 Weiden i.d.OPf.

Deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die bindend zijn overeengekomen tussen de gebruiker en de dienstverlener met het oproepen van deze website. Indien bijzondere voorwaarden voor gebruik van deze website in speciale gevallen afwijken van de onderstaande gebruiksvoorwaarden, zal hierop uitdrukkelijk worden gewezen op de desbetreffende plaats op de website. In elk speciaal geval gelden dan aanvullend de bijzondere gebruiksvoorwaarden. Deze website bevat gegevens en informatie van allerlei aard die worden beschermd door handelsmerken en/of auteursrechten ten gunste van de dienstverlener of, in individuele gevallen, ten gunste van derden. Het is derhalve niet toegestaan de website in zijn geheel of afzonderlijke delen ervan te downloaden, te verveelvoudigen en te verspreiden. Toegestaan zijn met name technisch noodzakelijke verveelvoudiging voor browsingdoeleinden, voor zover deze handeling geen commerciële doeleinden dient, alsmede blijvende verveelvoudiging voor eigen gebruik.

2. Het is toegestaan een link naar deze website te plaatsen, mits deze uitsluitend als kruisverwijzing dient. De dienstverlener behoudt zich het recht voor, de toestemming in te trekken. Framing van deze website is niet toegestaan.

3. De dienstverlener aanvaardt aansprakelijkheid voor de inhoud van zijn website in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website. Verwijzingen en links naar websites van derden betekenen niet dat de dienstverlener de inhoud achter de verwijzing of link claimt als zijn eigen inhoud. De inhoud houdt geen enkele verantwoordelijkheid in van de kant van de dienstverlener voor de daar verstrekte gegevens en informatie, tenzij de dienstverlener op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik van de links in geval van illegale inhoud te verhinderen. De dienstverlener heeft geen invloed op de gelinkte inhoud. De dienstverlener aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud noch voor schade veroorzaakt door het gebruik van gelinkte inhoud.

4. Het gebruik van internet geschiedt op eigen risico van de gebruiker. De dienstverlener is met name niet aansprakelijk voor technische storingen van het internet of van de toegang tot het internet.

5. De bevoegde rechtbank is, voor zover wettelijk toegestaan, de rechtbank van de hoofdvestiging van de dienstverlener. Het Duitse recht is van toepassing.

6. De dienstverlener behoudt zich het recht voor, deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen aan technische en wettelijke ontwikkelingen. Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruikersovereenkomst ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die de economische zin en doelstelling van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in geval van een hiaat binnen deze gebruiksvoorwaarden.