Veilig betalen
Gratis verzending vanaf 30€

Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. TOEGANG TOT GEGEVENS, BEVEILIGING EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen. Overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSG-VO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en dienstverleners die voor ons werken zijn gebonden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze worden doorgegeven. Dit betekent dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd.

Hostingdiensten door een derde partij

De dienstverlener Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland, levert in het kader van de verwerking voor ons de diensten voor de hosting en weergave van de website. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. De volgende gegevenscategorieën, IP-adres, locatie, apparaatinformatie, die tijdens het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de onlineshop zoals hieronder beschreven worden verzameld, worden op haar servers in Duitsland verwerkt en gedurende 8 weken opgeslagen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

Meer informatie over de gegevensbescherming van onze dienstverlener is beschikbaar op: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

2. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR CONTRACTVERWERKING EN BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENREKENING

Wij verzamelen persoonsgegevens, dat zijn gegevens over u, waaronder uw naam, adres en e-mailadres. Als u ons vrijwillig persoonsgegevens verstrekt als onderdeel van uw bestelling, als u contact met ons opneemt (bijv. per e-mail) of als u een klantenrekening opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, of om uw contact te verwerken of om de klantenrekening te openen, en u de bestelling niet kunt voltooien en/of de rekening niet kunt openen of het contact niet kunt versturen zonder deze gegevens te verstrekken. Daarbij worden de volgende gegevens van u verzameld: uw naam, uw adresgegevens, uw contactgegevens.

 Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van het contract en de afhandeling van uw vragen. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een daartoe voorziene functie in de klantenaccount.

3. GEGEVENSOVERDRACHT

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de aanbieder van de betalingsdienst. In dit verband geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de betrokken dienstverlener.

Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO door aan de geselecteerde verzenddienstverlener, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving van de levering of coördinatie.

Uw toestemming wordt door ons opgeslagen totdat u deze intrekt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 • DHL Express Duitsland GmbH
 • Tulpenveld 4
 • 53113 Bonn
 • Duitsland

Meer informatie over gegevensbescherming bij DHL vindt u hier: https://www.dpdhl.com/de/datenschutz.html.

 • GLS Algemene Logistieke Systemen
 • GLS Duitsland Straat 1 - 7
 • 36286 Neuenstein
 • Duitsland

Meer informatie over gegevensbescherming bij GLS vindt u hier: https://gls-group.eu/DE/de/datenschutz-standard.

 • DPD Duitsland GmbH
 • Wailandtstraat 1
 • 63741 Aschaffenburg
 • Duitsland

Meer informatie over gegevensbescherming bij DPD vindt u hier: https://www.dpd.com/de/de/datenschutz/..

 • United Parcel Service Deutschland Inc.& Co. oHG
 • Ursulum 9
 • 35396 Giessen
 • Duitsland

Meer informatie over gegevensbescherming bij UPS vindt u hier: https://www.ups.com/at/de/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page. .

Gegevensoverdracht aan betalingsdienstaanbieders

Afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. In het geval van betalingsdienstaanbieders die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, verzekeren wij u dat de zogenaamde modelcontractbepalingen (SCC) van de EU-Commissie van 04 juni 2021 voorafgaand aan de dienstverlening zijn afgesloten.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven, selecteer dan alleen de betaalmethode "Vooruitbetaling".

Betaling met kredietkaart of aankoop op rekening

Op onze website bieden wij onder andere de betaalmethoden creditcard en kopen op rekening aan. De aanbieder en technische betalingsprovider voor de verwerking van de betalingsdiensten is Stripe Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA (hierna "Stripe").

Wanneer u de bovengenoemde betaalmethoden selecteert, verzamelt Stripe verschillende transactiegegevens, e-mailadres, klantnummer, bestelnummer, creditcardgegevens, geldigheidsduur van de creditcard, creditcardverificatienummer (CVC), datum en tijd van de transactie, transactiebedrag, naam van de aanbieder incl. locatie en stuurt deze door naar de bank waarbij u bent geregistreerd, dit gebeurt in overeenstemming met Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden door Stripe in de VS opgeslagen voor de duur van onze samenwerking.

Stripe authenticeert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die daartoe bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt dan van uw rekening naar onze rekening overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens.

Voor details over de betaling met Stripe, zie het privacybeleid van Stripe: https://stripe.com/de/privacy.

Betaling via Sofortüberweisung

De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland. Privacybeleid: https://documents.sofort.com/sue/datenschutzhinweise/.

SOFORT GmbH maakt deel uit van de Klarna Groep. Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; Website: https://www.klarna.com/de; Privacybeleid: https://www.klarna.com/de/datenschutz.

Sofortüberweisung is een betaaldienst die een cashloze betaling van producten en diensten op het internet mogelijk maakt. Sofortüberweisung is een technische procedure waarbij de onlinehandelaar onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Hierdoor kan een handelaar goederen, diensten of downloads onmiddellijk na de bestelling aan de klant leveren.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "Sofortüberweisung" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. b DSGVO automatisch aan Sofortüberweisung doorgegeven en tot wederopzegging door u of beëindiging van de transactie op een server binnen de EER opgeslagen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om ons contract met u uit te voeren.

Tijdens de aankooptransactie via Sofortüberweisung geeft de koper de volgende gegevens door: Naam, rekeningnummer, bankcode, onderwerp, bedrag, datum Sofortüberweisung voert dus verdere technische controles uit. Meer details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Sofort GmbH.

De onlinehandelaar wordt dan automatisch in kennis gesteld van de uitvoering van de financiële transactie. Het doel van de overdracht van de gegevens is de verwerking van betalingen en fraudepreventie.

Bij het gebruik van de dienst worden cookies ingesteld. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze site vindt u in de rubriek "Cookies en web analytics".

Betaling via PayPal

De controller heeft onderdelen van PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betalingsdiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of bedrijfsrekeningen vertegenwoordigen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook bewindvoerdersfuncties op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden automatisch gegevens van de betrokkene aan PayPal doorgegeven, dit zijn uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, identificatiegegevens, rekeninginformatie, verzonden of gevraagde bedrag, informatie over handelaren. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. b DSGVO. De gegevensverwerking vindt plaats ten behoeve van de afwikkeling van onze overeenkomst met u en eindigt pas bij uw herroeping of na voltooiing van de transactie.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal zijn te vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. Bij het gebruik van de dienst worden cookies ingesteld. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze site vindt u in de rubriek "Cookies en web analytics".

Betaling via Amazon Pay

Wij maken gebruik van de service van Amazon Payments Europe s.c.a, 5 Rue Plaetis, L 2338 Luxemburg, om u de mogelijkheid te bieden te betalen met Amazon Pay. Wanneer u een betaling doet, worden uw betalingsgegevens doorgegeven aan Amazon Payments Europe s.c.a. alsook aan Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle drie gevestigd te 5, Rue Plaetis L 2338, Luxemburg. Amazon Payments behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Als u niet wilt dat deze informatie wordt doorgegeven aan Amazon Payments Europe, kies dan een andere betaalmethode.

Tijdens de hierboven beschreven overdracht worden persoonsgegevens zoals uw naam, adres en rekeninggegevens verwerkt. Dit gebeurt ten behoeve van de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden door Amazon opgeslagen op een Europese server tot uw herroeping of voor de duur van de betalingsverwerking, met inbegrip van de periode die nodig is voor de verwerking van terugbetalingen, debiteurenbeheer en fraudepreventie.

Meer informatie is te vinden op: pay.amazon.com/nl/help/201751600.

Bij het gebruik van de dienst worden cookies ingesteld. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze site vindt u in de rubriek "Cookies en webanalyse".

4. e-mailnieuwsbrief en reclame per post

Adverteren per e-mail met nieuwsbriefabonnement

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG //CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland.

Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure; de nieuwsbriefdienst wordt pas geactiveerd als u dit uitdrukkelijk aan ons hebt bevestigd. Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Wij sturen u dan een e-mail ter kennisgeving en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw e-mailadres, achternaam en voornaam IP-adres en de datum van inschrijving op. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Deze opslag vindt plaats op een server in Duitsland en dient uitsluitend als bewijs voor het geval dat een derde uw e-mailadres misbruikt om u zonder uw medeweten of toestemming in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

E-mailreclame zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht op bezwaar

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7, lid 3, van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds in ons assortiment hebt gekocht.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclame-e-mail opgenomen link, zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking namens ons verzonden door de bovengenoemde dienstverlener, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Postreclame en uw recht van verzet

Bovendien behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen om onze klanten op een publicitaire manier aan te spreken in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Indien u geen reclame per post wenst te ontvangen, kunt u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

5. GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR BETALINGSVERWERKING

Kredietbeoordeling

Bij vooruitbetalingen, bijv. bij aankopen op rekening, is het voor het sluiten van de overeenkomst overeenkomstig art. 22 lid 2 letter a DSGVO noodzakelijk om bij gespecialiseerde dienstverleners (kredietbureaus) informatie over de identiteit en kredietwaardigheid in te winnen. Voor dit doel geven wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietbeoordeling door aan de volgende onderneming:

Creditreform Boniversum GmbH

Hellersbergstraße 11

41460 Neuss

Duitsland

Meer informatie over gegevensbescherming bij Boniversum vindt u hier: https://www.boniversum.de/datenschutzerklaerung/.

Wij sturen de volgende gegevens uw naam, uw adresgegevens, uw geboortedatum, eventueel uw e-mailadres en uw betalingsgeschiedenis (rekeninggegevens) naar Boniversum, die uw gegevens opslaat op een server in Duitsland.

Er zal rekening worden gehouden met passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen. U hebt de mogelijkheid uw standpunt toe te lichten en de beslissing te betwisten door contact op te nemen met de hieronder beschreven contactmogelijkheid. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw voor dit doel verwerkte gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6. INTEGRATIE VAN DE TRUSTBADGE VOOR VERTROUWDE WINKELS

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops producten aan te bieden aan kopers nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing van ons aanbod volgens Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. De vertrouwensbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver in Duitsland automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, overgedragen datavolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u daarmee heeft ingestemd, wanneer u na het afronden van een bestelling heeft besloten om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan heeft aangemeld. In dat geval geldt de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops, die te allen tijde kan worden herroepen.

Meer informatie en het privacybeleid van Trusted Shop vindt u op: https://www.trustedshops.de/impressum-datenschutz/.

7. COOKIES EN WEBANALYSE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO of, voor noodzakelijke technische cookies, het gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Onze legitieme belangen zijn om de functionaliteit en veiligheid van de website te handhaven en te beschermen tegen misbruik. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies).

Uw toestemming voor cookies intrekken of wijzigen en nadere informatie ontvangen over de functionele duur van de afzonderlijke cookies.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor websiteanalyse gebruikt deze website Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (www.google.de). De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, gebeurt uitsluitend met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSG-VO. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist.

U kunt het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Dit zal een opt-out-cookie op uw eindapparaat plaatsen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/.

Meer informatie over het gebruik van cookies en hun intrekkingsmogelijkheden op onze site vindt u in de rubriek "Cookies en web analytics".

Gebruik van Hotjar voor webanalyse

Wij gebruiken Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en de service en ervaring op deze website te optimaliseren. De technologie van Hotjar geeft ons een beter inzicht in de ervaring van onze gebruikers (hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden) en dit helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten, waaronder het IP-adres van het apparaat (anoniem verzameld en opgeslagen tijdens uw gebruik van de website), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaat-id's), gebruikte browser, locatie (alleen land), gebruikte taal om onze website te bekijken. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel op zijn server in Ierland. Uw gebruikersprofiel wordt opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt of voor maximaal een jaar. Deze gegevens worden verzameld op basis van Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer informatie, zie de 'over Hotjar' sectie op Hotjar's helppagina.

Meer informatie over het gebruik van cookies en hun intrekkingsmogelijkheden op onze site vindt u in de rubriek 'Cookies en web analytics'.

8. RECLAME VIA MARKETINGNETWERKEN

Google AdWords Remarketing

Wij gebruiken Google AdWords om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor zover u ons hiervoor overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO uw toestemming heeft gegeven, wordt bij uw bezoek aan onze website door Google de zogenaamde remarketing-cookie ingesteld, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt aan de hand van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op internet ziet te personaliseren. In dit geval, als ze ingelogd zijn bij Google terwijl ze onze website bezoeken, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Hiertoe worden uw persoonsgegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (www.google.de).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door contact op te nemen met de Digital Advertising Alliance voor informatie over het plaatsen van cookies en het maken van instellingen in dit verband.

Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies en uw intrekkingsmogelijkheden op onze site, verwijzen wij naar de rubriek "Cookies en web analytics".

Gebruik van Facebook Custom Audiences Pixel

Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" dienst van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wij gebruiken de Facebook Pixel om advertenties aan u en andere mogelijk geïnteresseerde gebruikers op Facebook en andere websites te tonen en om het effect van onze advertenties te meten. Via Facebook Pixel maakt uw browser een verbinding met Facebook en plaatst een cookie voor 180 dagen, die wordt opgeslagen op verschillende servers over de hele wereld met de informatie dat u onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt, zodra u hebt ingestemd met het gebruik van cookies waarvoor toestemming nodig is. Als u bij Facebook bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst:

a) door uw browser dienovereenkomstig in te stellen;

b) als ingelogde gebruiker van het sociale netwerk Facebook op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#;

c) door het te deactiveren op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org;

Wij hebben een overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid gesloten met Facebook met betrekking tot de verwerking van uw gegevens krachtens artikel 26 van de GDPR, waarvan de voorwaarden hier kunnen worden bekeken.

Voor meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief hoe u uw rechten als betrokkene tegen Facebook Ierland kunt uitoefenen, raadpleegt u het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, zijn ook te vinden in de helpsectie van Facebook.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies en intrekkingsopties op onze site, zie het gedeelte "Cookies".

AdRoll Retargeting

Via onze advertentiepartner AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland, adverteren wij voor deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Voor zover u ons hiervoor toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie van deze aanbieders of hun partners geplaatst, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u heeft bezocht. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van AdRoll Retargeting door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd. De servers van AdRoll Advertising Limited bevinden zich op verschillende servers over de hele wereld.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de retargeting-cookie te deactiveren door op een van de volgende links te klikken: https://app.adroll.com/optout/safari.

U kunt het gebruik van cookies door derde aanbieders ook deactiveren door de deactiveringspagina van het reclame-initiatief van het netwerk te bezoeken.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van AdRoll vindt u op: https://www.nextroll.com/privacy.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies en uw opt-out opties op onze site, verwijzen wij naar het gedeelte "Cookies en web analytics".

9. GEBRUIK VAN DE GOOGLE MAPS API EN YOUTUBE

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API om adressen automatisch in te vullen. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps voor auto-invulling is in het belang van een nauwkeuriger bepaling van het adres van de klant en het minimaliseren van invoerfouten. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Gebruik van Vimeo

Wij gebruiken de provider Vimeo voor de integratie van video's. Vimeo wordt beheerd door Vimeo, LLC met hoofdkantoor op 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u de internetpagina's van onze website oproept die van een dergelijke plugin zijn voorzien, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plugin weergegeven. Deze geeft aan de Vimeo-server in de VS door welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. De gegevens blijven door Vimeo opgeslagen totdat het bedrijf geen economische reden meer heeft om ze op te slaan.

Als u bent ingelogd als Vimeo-lid, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plugin, zoals het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en de bijbehorende cookies van Vimeo te verwijderen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO en kan door u te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over gegevensverwerking en aantekeningen over gegevensbescherming door Vimeo zijn te vinden op https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over het gebruik van cookies op onze site vindt u in de rubriek "Cookies".

Gebruik van YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus

Video's van het YouTube-platform, dat eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google"), zijn opgenomen op onze website. Wij sluiten video's altijd in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus in. In dit geval wordt de YouTube-video pas ingesloten en geladen door YouTube nadat u actief op het video-element hebt geklikt. Dit betekent dat gegevens alleen worden uitgewisseld na uw toestemming.

Wij wijzen erop dat YouTube cookies gebruikt om informatie te verzamelen over het betreffende gebruikersgedrag. De cookies worden onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en de gebruikerservaring te verbeteren. Het is mogelijk dat verdere gegevensverwerking wordt gestart wanneer een video op onze website wordt bekeken - wij hebben hier echter geen invloed op. De servers van YouTube kunnen bijvoorbeeld te horen krijgen welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u deze opdracht niet wenst, moet u uitloggen uit uw Google-account voordat u op de knop Afspelen klikt. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij het weergeven van geper-sonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van haar website in overeenstemming met de vereisten. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen, anders worden uw gegevens overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen tot het einde van het doel en het gebruik van YouTube.

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruikersgedrag en gerichte reclame door YouTube via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden op http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

10. VERZENDING VAN RATINGHERINNERINGEN PER E-MAIL

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres als herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

Waardering herinnering via Trusted Shops

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen. Uw contactgegevens worden voor de duur van uw registratie opgeslagen op de server van Trusted Shops in Europa.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Meer informatie en het privacybeleid van Trusted Shop vindt u op: https://www.trustedshops.com/de/legal/datenschutz.

11. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

- Op grond van art. 15 DSGVO het recht om informatie te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens in de daarin gespecificeerde omvang;

- Op grond van art. 16 DSGVO het recht om onverwijld te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens;

- overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting.

- voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

- om redenen van openbaar belang; of

- voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of

is noodzakelijk;

- overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

- de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;

- de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;

- wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of

- u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;

- overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;

- overeenkomstig artikel 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot onze bedrijfscentrale.

Onze bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is:

Beiers staatsbureau voor gegevensbescherming (BayLDA).

Promenade 27, 91522 Ansbach, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 981 53 1300

E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Als u vragen hebt over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens evenals intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking plaatsvindt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens hiervoor niet verder verwerken.

12. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te wijzigen indien nieuwe technologieën dat vereisen. Zorg ervoor dat je de laatste versie hebt. Indien fundamentele wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring, zullen wij deze aankondigen op onze website.

Alle geïnteresseerden en bezoekers van onze website kunnen contact met ons opnemen over gegevensbeschermingskwesties op:

ePrivacy GmbH

vertegenwoordigd door Prof. Dr. Christoph Bauer

Große Bleichen 21

20354 Hamburg

Duitsland

E-mail: service@yourhealthfit.com